BSOD 0x0000005C — HAL_INITIALIZATION_FAILED

Редкий стоп код. Описания на MSDN нет.