BSOD 0x00000065 — MEMORY1_INITIALIZATION_FAILED

Редкий стоп код. Описания на MSDN нет.