BSOD 0x00000068 — FILE_INITIALIZATION_FAILED

  Редкий стоп код, описания на MSDN нет.