BSOD 0x00000072 — ASSIGN_DRIVE_LETTERS_FAILED

BSOD 0x00000072 Редкий стоп код. Описания на MSDN нет.